حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
شرکت ریاست و مسئولین دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی در مراسم هفته بسیج در تاريخ 7-9-1393

شرکت ریاست، مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی(ره) در همایش هفته بسیج در سالن سید الشهدا (ع) در تاریخ 7-9-1393

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شرکت ریاست و مسئولین دانشگاه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در تاريخ 02-09-1392

شرکت ریاست،  مدیران، اساتید  وکارکنان دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی(ره) در همایش هفته بسیج درمحل  سالن سید الشهدا(ع) در تاریخ 2-9-1392