حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
معرفي بسيج

پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام خمینی(ره) ازآغازین روزهای تشکیل وفعالیت مرکزعلمی کاربردی  جهت فعالیت در بخش های آموزشی، دانشجویان و اساتید و کارکنان  تشکیل ومجوز رسمی فعالیت خود را در سال 1391 از سوی سازمان بسیج ادارات و وزارتخانه ها دریافت نمود و تحت نظارت مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید وامور ایثارگران در  فعالیت می نماید. ازجمله فعالیت های عملیاتی پایگاه مذکور می توان به جذب وسازماندهی نیروی انسانی، انجام فعالیتهای فرهنگی وتبلیغی، برگزاری  نشست های بصیرتی، با محوریت طرح صالحین، برگزاری اردوهای مختلف فرهنگی، برگزاری اردوهای مختلف فرهنگی، برگزاری مسابقات ورزشی، عقیدتی برگزاری دورهای آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ویژه اعضای بسیج  و سایر همکاران  و دانشجویان تحت پوشش می توان اشاره نمود.

در حال حاضر آقای محمدرضا گروسی علاوه بر عهده دار بودن ریاست مرکز بعنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام خمینی و آقای بیژن رجبی به عنوان جانشین پایگاه مذکور انجام وظیفه می نماید و محل اسقرار دفتر پایگاه بسیج،  طبقه سوم ساختمان شماره یک مرکز علمی کاربردی امام خمینی(ره) می باشد.