حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
همكاران واحد آموزش

 - همكاران واحد آموزش 

ردیف سمت نام نام خانوادگی شماره داخلی پست الکترونیک
1 کارشناس مسئول حسین  میراب  209- 210
2  کارشناس خانم امیدوار  203- 204  
3  کارشناس حمید  عرب  205 - 206  
4  کارشناس    305 - 306  
5  کارشناس خانم  لطفی  505 - 506  
6  کارشناس -----  ----------  207 - 208