حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
كارشناس امور فارغ التحصيلان

- کارشناس امور فارغ التحصیلان

- خانم امیدوار

- داخلی 203 - 204

- آدرس پست الکترونیک: