حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
كارداني حرفه اي مديريت امور اداري

فایل PDF كاردان حرفه اي مديريت امور اداري را از اینجا دانلود کنید.          لینک دانلود