حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
كارداني حرفه اي حسابداري مالي

فایل PDF كارداني حرفه اي حسابداري مالي را از اینجا دانلود کنید.          لینک دانلود