حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
فهرست رشته هاي تحصيلي و دوره هاي آموزشي

 فهرست رشته های تحصیلی  و دوره های آموزشی را میتوانید از اینجا دانلود کنید.          لینک دانلود