حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
منشور اخلاقي اعضای مرکز علمی کاربردی امام خمینی

منشور اخلاقی اعضای مرکز علمی کاربردی امام خمینی (ره)

ما اعضای مرکز آموزش علمی کاربردی امام خمینی (مدیران، کارمندان و اساتید) با ایمان به پروردگار متعال، بر اساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملا سالم و پر نشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزشهای اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:

 • رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
 • ملزم به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره
 • رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
 • تکریم ارباب رجوع و دانشجویان و انجام امور آنها در کوتاه ترین زمان ممکن
 • رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
 • صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
 • رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
 • دوری از مظاهر فساد نظیر: توصیه، سفارش و یا اخذ هر گونه هدیه
 • توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
 • رعایت عدالت و انصاف در ارایه خدمات به دانشجویان، همکاران و ارباب رجوع بدون تبعیض
 • توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقاد پذیری
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
 • حفظ آرامش در محیط کار
 • کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
 • افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی
 • تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهود عملکرد
 • خلاقیت و ارایه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
 • تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
 • تقویت روحیه کار گروهی، خرد جمعی و انسجام سازمانی