حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
چهارمین جشن بزرگ فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز علمی کاربردی امام خمینی
چهارمین جشن بزرگ فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز علمی کاربردی امام خمینی(ره) که در تاریخ 1395/7/6 برگزار گردید