حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تصاوير فضاي داخلي ساختمان و سالن ها در دانشگاه جامع علمي كاربردي امام خميني