حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تصاوير دفتر اساتيد، محل استراحت و ملاقات اساتيد با دانشجويان در دانشگاه جامع علمي كاربردي امام خميني