حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تصاوير نماز خانه هاي خواهران و برادران، دانشگاه جامع علمي كاربردي امام خميني