حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تصاوير نماي خارجي ساختمان مشرف به خيابان فخر رازي - درب ورودي