حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تصاوير درب ورودي و سر درب دانشگاه جامع علمي كاربردي امام خميني