حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
شرکت ریاست و مسئولین دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی در مراسم هفته بسیج 7-9-1393

شرکت ریاست، مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی امام خمینی(ره) در همایش هفته بسیج  در سالن سید الشهدا (ع) و تقدیر ار دکتر محمدرضا گروسی بعنوان بسیجی نمونه در تاریخ 7-9-1393