حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
بازديد سرپرست دانشگاه علمي كاربردي استان تهران از مركز امام خميني در تاريخ 1393/9/11

 بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران از مرکز علمی کاربردی امام خمینی(ره) در تاریخ 11-9-1393