حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
سومین جشن بزرگ فارغ التحصیلی
سومین جشن بزرگ فارغ التحصیلی دانش آموختگان مرکز علمی کاربردی امام خمینی(ره) 20-07-1394